torstai 6. helmikuuta 2014

Tanskalaisten jalkapallonpelaajien wierailu Suomessa (US 24.10.1909), osa 2/3

(Ylivoimaisen HIFK-ottelun jälkeen tanskalainen Akademisk Boldklub voittaa Helsingin-kiertueen toisessa ottelussaan Polyteknikot vain 4–3. Suomalaisten kova pelityyli ei tanskalaisia miellytä, mutta toimittajan mukaan tanskalaiset kaatuilivat yhteentörmäyksissä kovin herkästi.)

Urheilun alalta.

Tanskalaisten jalkapallonpelaajien wierailu.


Toinen ottelu. Polyteknikot pelaawat loistawasti häwiten wain 3–4.

Sää oli eilenkin suotuisa ja katsojia oli Kaisaniemessä yhtä paljon kuin perjantaina.

Peli oli alun pitäen toisen "makuista" kuin perjantaina. Ensi hyökkäyksen tekewät polyteknikot ja saiwat pian aikaan kulmapotkun, josta tanskalaiset selwiytyiwät. Noin 5 minutin kuluttua pelin alusta on pallo polyteknikkojen rangaistusalueella, joku puolustajista sattuu tahtomattaan koskettamaan palloon ja erotuomari, hra J. Blenner, määrää rangaistuspotkun. Tanskalaisten mainio wasen ulkohyökkääjä Westergaard "ampuu" maata pitkin maaliin. Wähän ajan kuluttua erotuomari huomaa erehtyneensä ja selittää tanskalaisten maalin mitättömäksi.

Peli jatkuu. Se on towittain hywin tulista. Hyökkäykset owat kumminkin puolin nopeita ja yhteispeli hywää. Polyteknikot eiwät meidän muistaaksemme ole koskaan yhdistelleet niin hywin kuin nyt. Noin 15:lla minuutilla owat tanskalaiset päässeet meikäläisten maalin luo, heidän keskushyökkääjänsä Gisseman, silmälasintekka [?], hywin innokas pelaaja, potkasee, ja pallo menee maaliwahdin ulottuwilla ollen maaliin. Mikä lieneekin tehnyt Holman aiwan päättämättömäksi.

Nyt seuraawa peli oli huomattawaa sen wuoksi, että erotuomari tawan tästä tuomitsi tanskalaisten hywäksi wapaapotkuja. Joskus niihin oli aihettakin, sillä innoissaan jotkut meikäläiset hyppeliwät arweluttawan lähelle wastapelaajien kaswoja ja oliwat jonkun kerran "off-side"-asennossa, mutta tawallisesti ne aiheutuiwat siitä, että tanskalaiset yhteentörmäyksen tapahtuessa kaatuiwat. Silloin he toden totta oliwat kohta walmiit nostamaan kätensä ja huutamaan "fri sperk". Ja tawallisesti erotuomari mukautui heidän huutoihinsa. Sen sijaan hän ei lainkaan ehtinyt huomata, kun tanskalaisten hyökkääjät rikkoiwat "off-side"-sääntöä.

Noin ½ tunnin kuluttua pelin alusta saawat wieraat toisen maalinsa. Maaliwahti juoksi liian kauas ulos maalista eikä ehtinyt ajoissa puolustusasentoon. Mutta nyt oli polyteknikkojen wuoro. Wähän aikaa tämän jälkeen hankkiutuu heidän "Centerforward'insa" Sanlund hywään asentoon, "ampuu" ja pallo menee werkkoon aiwan maaliwahdin ohitse, joka seisoo päättämättömänä. Menestys innostutti silminnähtäwästi "polyteikkareja" ja heidän yhteispelinsä on towittain loistawaa ja peliä käydäänkin enemmän tanskalaisten pallopuoliskolla. Meikäläisten hyökkääjät owat kuitenkin epäwarmoja maalin edessä; Carelius ja Kehwola esim. pilasiwat kerran kumpikin hywän tilaisuuden.

Oikeastaan näytti siltä kuin polyteknikot olisiwat oppineet paljo perjantain pelistä. Heidän "apupuolustajansa" auttoiwat tehokkaasti hyökkäyksiä ja uskalsiwatpa he potkia omaankin maaliin päin, jos tarwe waati. Polyteknikkojen pallonkäyttelytaitokin oli entistä parempi. – Ensimäinen puoliaika päättyi tanskalaisten woittoon: 2–1.

Toisella pelipuoliskolla saiwat meikäläiset pelata tuulta wastaan. Tanskalaiset alkoiwat taas maalin pommituksen. Kuudennella minuutilla potkasee Westergaard suoraan Holman käsiin, josta pallo wierähtää maaliin. Erotuomari suwaitsee nyt rangaista tanskalaisiakin pelisääntöjen rikkomuksista. Wieraiden hyökkääjät owatkin usein "off-side"-asennossa. Yleensä oli waikeata saada selwää erotuomarin "meiningeistä", ennenkuin hän suusanallisesti esitti tarkoituksensa.

Toisenkin tämän puoliajan maaleista tekiwät tanskalaiset. Pallo wierii hiljalleen polyteknikkojen maaliin päin puolustajien, Puhakan ja Eerikäisen, seuraamana. Nämät luulewat olewansa yksinään pallon kimpussa, mutta tanskalaisten wasen sisähyökkääjä lähestyykin takaa hywää wauhtia ja potkasee maaliin. Tästä häwiöstään saawat "polyteikkarit" syyttää huolimattomuuttaan. Nyt oli siis tanskalaisilla 4 maalia meikäläisten 1 wastaan. Näin yliwoimaiseksi ei wieraiden woiton pitänyt jäädä. Polyteknikkojen oikea apupuolustaja Ollus walloittaa pallon, wie sen nopeasti ohi tanskalaisten puolustajain, potkasee keskemmälle kenttää, missä odottawa Carelius "ampuu" warmasti maaliin. Suosionosotuksia. Wielä ennen pelin loppua saiwat polyteknikot yhden maalin. Kehwola sijoitti sen tanskalaisten maaliwahdin käsiin, josta se pääsi putoamaan werkkoon. Näin ollen oli toisen puoliajan tulos 2–2 ja koko pelin 4–3 maalia tanskalaisten eduksi.

Yleensä oliwat molemmat puolueet tasa wäkisiä. Tanskalaisille tuotti woiton heidän parempi pallonkäyttelytaitonsa. Kestäwyyttä ja nopeutta oli meikäläisillä ainakin yhtä paljo kuin heillä. Tanskalaisten käytös osotti, että he eiwät pitäneet meikäläisten pelitapaa "fair playna" (rehellisenä, hienona pelinä). Meistä ei sitä kuitenkaan woinut raakana pitää. Miehiähän ne oliwat pelaajat. Ja yhteentörmäyksistä johtuneita kuperkeikkoja on waikea wälttää.

Tanskalaiset oliwat nyt keskenään jokseenkin tasa-arwoisia. Maaliwahti Therkelsen osottautui kykenewäksi.

Polyteknikoista oliwat parhaat Eerikäinen, Puhakka, Andersson, Ollus, Hamara ja Carelius.

Tänään esiintywät tanskalaiset wiimeisen kerran. Klo 1 päiwällä pakaawat he yhdistettyä suomalaista joukkuetta wastaan, jonka maaliwahtina tulee olemaan Geo W. Easton.

(Uusi Suometar no 246, 24.10.1909)

Ei kommentteja: