keskiviikko 5. helmikuuta 2014

Tanskalaisten jalkapallonpelaajien wierailu Suomessa (US 23.10.1909), osa 1/3

(Lokakuussa 1909 tanskalainen  mahtijoukkue Akademisk Boldklub vieraili Helsingissä. Ensimmäisessä ottelussa Helsingin IFK kokee täystyrmäyksen taitavien tanskalaisten käsittelyssä maalein 11–0.)

Urheilun alalta.

Tanskalaisten jalkapallonpelaajien wierailu.

Ensimäinen ottelu. Akademisk Boldklub woittaa I. F. K:n (11–0).

Eilen, jolloin tanskalaisten jalkapallonpelaajien oli esittäydyttäwä Helsingin yleisölle, oli ihana sää. K:lo 3,15 i.-p., jolloin ottelun tuli alkaa ympäröi Kaisaniemen kenttää tawallista suurempi katsojajoukkue.

Tanskalaiset saapuiwat täsmällisesti kentälle suosionosotusten terwehtiminä. He owat keskikokoista wäkeä; maaliwahti on pisin. Heidän pukunsa muodosti walko- ja wihreäraitainen paita ja walkoset housut. Odotellessaan I. F. K:-laisia, jotka koululaisia ollen wasta k:lo 3:lta pääsiwät wapaiksi, "akatemikot" näytteliwät pallon käyttelytaitoaan. Sanottakoon kohta, että se oli ennen täällä näkemätöntä.

Kohta kun I. F. K:laiset oliwat saapuneet puhalsi erotuomari hra J. Blenner pelin alkawaksi. Samassa oli pallokin I. F. K:n maalin luona. Hyökkäys kuitenkin torjuttiin, mutta ennenkuin oli kolme minuuttia kulunut oli pallo warmasti maalissa. Tanskalaiset "kombineeraawat" hienosti ja he saiwat 5:llä ja 8:lla minuutilla toisen ja kolmannen maalinsa. I. F. K:laiset oliwat wallan hämmentyneitä, maaliwahti hermostunut. Kun heidän hyökkääjänsä joskus saiwat pallon, niin he aina potkaisiwat sen tarkoituksettomasti wastapuolueen maalia kohti missä tanskalaisten puolustajat oliwat wastassa.

Kun "akatemikot" oliwat saaneet kolmannen maalinsa tasaantui peli hiukan. Meikäläiset eiwät kuitenkaan koskaan pääse tanskalaisten maalin läheisyyteen. He puolustautuwat nyt sitä innokkaammin ja lähes puoli tuntia saawat tanskalaiset tehdä tuloksetonta työtä. He owat kuitenkin koko ajan I. F. K:n maalin luona ja potkasewat werkkoon tuon tuostakin, mutta I. F. K:n maaliwahti torjuu hywin hyökkäykset. Noin 9 minuuttia ennen puoliajan loppua murtautuiwat tanskalaiset jälleen meikäläisten puolustusketjun läpi ja seurauksena oli maali. Wiidennen maalinsa saiwat tanskalaiset oikean apupuolustajansa awulla minuuttia ennen puoliajan loppua. Se olikin toistaiseksi wiimeinen, joten ensi puoliajan tuloksena wieraat saiwat merkitä tililleen, hywäkseen 5 maalia 0 wastaan.

Toisella puoliajalla oli tanskalaisilla tuuli takanaan ja he pommittiwat wallan säännöllisesti I. F. K:n maalia tehden tällä puoliajalla kaiken kaikkiaan 6 maalia. Meikäläiset eiwät kertaakaan päässeet heidän maalinsa luo. Wieraittemme maaliwahdilla ei ollut mitään tehtäwää. Wain kaksi kertaa sai hän pallon käsiinsä ihan pelin lopussa. Toinenkin puoliaika päättyi siis tanskalaisten täydelliseen woittoon. Pelin koko tulos oli: 11–0 (5–0, 6–0).

Erotuomari, hra Blenner, katseli paljo sormiensa läpi. Ainakin kolme maalia tekiwät tanskalaiset "of side"-asennosta.

Otteluja jatketaan tänään klo 3,15 i.p., jolloin Polyteknikkojen Urheiluseura saa näyttää kuntoaan.

(Uusi Suometar no 245, 23.10.1909)

Ei kommentteja: