maanantai 3. helmikuuta 2014

Kesäkauden ensimäiset urheilukilpailut Helsingissä (Aamulehti 26.4.1910)

(Aamulehden raportti HJK:n Kaisaniemen kentällä järjestämistä kevään 1910 ensimmäisistä urheilukilpailuista. "Ikävystyttävien" kilpailujen kohokohdaksi muodostui Hannes Kolehmaisen 3000 metrin uusi Suomen ennätys, mutta jalkapalloakin pelattiin.)


Kesäkauden ensimäiset urheilukilpailut Helsingissä

Helsingin jalkapalloklubi kiiruhti ensimäisenä wiime sunnuntaiksi järjestämään pääkaupunkiin urheilukilpailut. Tuskin milloinkaan ennen on meillä päästy huhtikuulla kesäurheilulajeissa ulkoilmaan woimia mittelemään. Kolealta tuntui sää nytkin, waikka aurinko paistoi jokseenkin kirkkaana. Wäkeä oli kumminkin kokoontunut Kaisaniemen kentälle runsaasti. (...)

Jalkapallokilpailut alotettiin jo lauwantaina, jolloinka I. F. K:n ja Unitaan joukkueet otteliwat. Edelliset woittiwat, saaden 4, jälkimäiset 1 maalin. Sunnuntaina saiwat jalkapalloklubilaiset taistella I. F. K:laisia wastaan. Edellisen seuran miehet owat melkein kaikki uusia. Mutta kaikesta päättäen näyttää heistä koituwan pääkaupunkilaisille wielä hywinkin waarallinen joukkue. Ensimäisellä puoliajalla saiwat "punakeltaiset" pelin loppupuolella yhden woiton. Aiwan lopussa kiepsahti pallo uudelleen maalinwahdin käsistä "wahingossa" "siniwalkosten" maaliin. Jälkimäiset eiwät onnistuneet saamaan ainoatakaan woittoa.

Toinen puoliaika potkittiin tulisesti. Alkupuolella saawat I. F. K:n miehet maalin. Tuloksetonta, tulista kiistaa kestää wiimeisille minuteille. Yhtäkkiä saa Jalkapalloklubin kapteeni L. Tanner pallon "punakeltasten" keskelle werkkoa. Tästä he yltywät ja wiewät juuri ennen peliajan loppua pallon suoraa päätä "siniwalkosten" werkkoon. – Tulos siis I.F.K. 4 – 1 wastaan. (...)

Muuten kilpailujen järjestely ei juuri kehumista ansaitse. Waikka Jalkapalloklubilla onkin pari erinomaisen kywykästä hommamiestä, niin sittenkin kilpailut muodostuiwat pitkäweteisiksi ja ikäwystyttäwiksi. Tämä johtui, osaksi ainakin, siitä, että työt oli sysätty wain muutamien syliin. – Onko syytettäwä palkintotuomareita, waiko Jalkapalloklubia esim. siitä, että Hannes Kolehmainen sai juosta 4–5 metriä liikaa. Toisissa tai toisissa syy!


Aamulehti no 94, 26.4.1910

Ei kommentteja: