maanantai 10. helmikuuta 2014

Jalkapallon epäterveellisyydestä (US 13.3.1904)

(Saksassa kyseenalaistetaan muodikkaiden englantilaisten urheilulajien terveellisyys.)

Urheilun epäterweellisyys.

Berlinin kouluterweydenhoidon yhdistyksessä on kaupungin yli-woimistelunopettaja toht. Sudow pitänyt äskettäin huomiota herättäneen esitelmän "nykyaikaisen woimistelun terweellisyydestä ja epäterweellisyydestä". Kuwatessaan eri liikewoimistelun ja urheilun waaroja hengityselimille ja sydämmelle toht. Sudow mainitsi, että juoksun ja jalkapallopelin jälkeen on huomattu sydämmen laajentumista.

Mutta jalkapallopeli on toisessakin suhteessa waarallinen. Sitä harjoitetaan liika kiihkoisasti, niin että se häiritsee unta, ärsyttää mieltä ja wähentää koulun waikutuswoimaa. Toht. S. lausui epäilyksiä myöskin polkupyöräilyä ja soutua wastaan, joita oppilaat harjoittawat ilman riittäwää tarkastusta. Suorastaan hylättäwä olisi n. k. woimawoimistelu.

Paitsi woimistelua suositti toht. Sudow luistelemista ja kohtuullista uintia ilman kestäwyyssukellusta. Woimistelua ei kumminkaan mikään urheilu jaksa korwata. Warsinaisessa urheilumaassa Englannissa owat sydäntaudit lisääntyneet. Erityinen asiata tutkimaan asetettu komitea onkin tullut siihen johtopäätökseen, että englantilaiset leikit waikuttawat epäedullisesti terweyteen. Sen wuoksi on puolustettu woimistelun ottamista urheilun sijalle.

(Uusi Suometar no 61, 13.3.1904)

Ei kommentteja: