lauantai 8. helmikuuta 2014

Englantilaista jalkapalloa Kokkolassa (ÖB 10.7.1906)

(Österbottningenin raportti Kokkolassa pelatusta jalkapallo-ottelusta.)

Fotboll.

Engelsmännen segra med 3-2 mål.


I söndags kl. 1 e. m. började den med en sådan spänning emotsedda matchen mellan engelska bollspelare från en i Yxpila liggande båt och J. B. K:s Idrottsförbund.

Idrottsförbundets lag wunno wid lottdragninen och walde sida - det norra målet - och engelsmännen fick börja. Domarens pipa ljuder och engelsmännens drifware (forwards) swepa ner mot det finska målet i en perfekt linje och wackert spel. Idrottsförbundets halfbackar åro dock situationen wurna och bollen återsändes med kläm. Bollen gick så upp och ner en stund tills Idrottsförbundets wenster-ytter forwards får tag i den och gör i en snabb rush upp mot det engelska målet. Kort före de engelska backarna mötes centrar han bollen och Sandqist är framme och sänder in bollen. -

Stor förwåning å ömse sidor! Åskådarena applådera ursinnigt och wåra gossar se helt nöjda ut, då de återtaga sina platser på planen. Man ställer upp sig ånno - pipan ljuder - och bollen är åter i spel. Knappast 8 minuter efter affpark får engelsmännen forwards tag i bollen - det bär af mot Idrottsförbundets mål och bollen går in. - Wåra backar woro något för långsamma och allt - för rädda af sig. En back stall utan dröjsmål och med uppbjudande af all sin energi och seghet försöka beröfwa en motståndare bollen. -

Före halftid hade engelsmännen gjordt ytterligare 2 mål så att resultatet efter de 45 minuterna war 3-1 till engelsmännens fördel.

De fem eller t. o. m. femton minuterna anwändes till fotografering, bakelseätning och förtärande af läskdrycker.

Domarens pipa ljuder åter - sidor bytas - och snart är spelet i full gång. Bollen går upp och ner längs planen och det är swårt, att säga hwilkendera lagets halfwa af planen hade mera besök af den. Idrottsförbundets forwards göra några snabba atacker, hwilka dock klaras af engelsmännens bads. - Under andra halftid gjorde hwartdera laget ett mål, engelsmännens war dock enligt wår mening offside.

Speltiden är snart till ända och resultatet är 3-2 till engelsmännens fawör.

Spelarena i de olika lagen woro:

Det engelska laget:

forwards: Nelson j:r, Watson, Brown, Malloch, Nelson.
halfbacks: Smith, Burroughs, Jordine.
backs: Lindsay & Rae.
goalman: Comfort.

Idrottsförbundets lag

forwards: Geitel, Fremleson, U. Sandqwist, Fredriksson, Hanhikoski.
halfbacks: G. Sandqwist, Hauki, Hongell.
backs: Jokela & Hagman.
goalman: Henr. Slotte.

Domare war stud. K. Hoffstedt.

I dag tisdag kl. ½ 8 e. m. spela samma lag som i söndags möjligen åter mot hwarandra.

(Österbottningen no 53, 10.7.1906)

Ei kommentteja: