lauantai 5. tammikuuta 2013

Opas maalivahdille (Finskt Idrottsblad 1906)

(Finskt Idrottsbladin opas maalivahdille. Julkaistu joulukuussa 1906. Klikkaa kuvia suuremmiksi.)

HURU MAN FÖRSVARAR MÅL I FOTBOLL.
Finskt idrottsblad 12/1906AP F. G.1 En vaken och god målvakt står alltid färdig på tårna och något framför mållinjen, ty han fruktar, att bollen annars möjligtvis skulle slinta ur händerna, och hvarje försök att därefter få tag i denna vore omöjligt.2 Han står något framåtlutad och håller ögonen på den, som enligt hans antagande kommer att göra målskottet. En sådan ställning gör honom dessutom klar att löpa i hvilken riktning som helst för att mota bollen.3 Bilden illustrerar alldeles ypperligt den gyllene regeln: fånga bollen med bägge händerna och försök därvid alltid att hafva kroppen bakom såsom ett sista skydd, ifall „miss" skulle ega rum.4 Ett hårdt skott tätt intill marken från centern motas äfven med bägge händerna, men äfven i detta fall skall man försöka få någon del af kroppen bakom (i detta fall fötterna).5 Ett målskott från centern, gifven mot nedra venstra, hörnet, motas med venstra handen, då målvakten ej: i tid själf hann kasta sig emellan. Detta slag af målsparkar äro af de svåraste att klara.6 Ett lågt skott snedt ifrån vensterytterforwarden motas med knapp nöd med fattning af bollen med bägge händerna. Man torde dock äfven i detta fall observera fötternas ställning bakom händerna i bollens bana.7 Äfven i detta fall har bollen kommit från venstra flygeln. Målvakten hinner ej i tid tillstädes, utan är tvungen att med handen stöta ut bollen öfver sin egen mållinje. Att hörnspark blir följden är klart.8 b. Bollen har gått högt och skulle passerat tätt under ribban in i målet. Målmannen ser här intet annat råd än att „lyfta" bollen öfver tvärslån. Fig 8 a. visar bollen ett moment tidigare.9 En „droppboll" motas på samma sätt, nu genom stötning med knutna näfvar.10 Målet klaras genom att boxa bollen i farliga situationer. Det är dock synnerligen riskabelt och ej att förorda för ovana personer.11 Att fånga bollen med bägge händerna och sedan kasta ut den är en säker metod och synnerligen att rekommendera åt nybegynnare.12 Om det är tid, stanna bollen först och sänd den sedan med en kraftig spark upp på planen igen.

Ei kommentteja: