lauantai 5. tammikuuta 2013

Fotbollsmatchen i Helsingfors (Måndagen 16.3.1906)

Fotbollsmatchen i Helsingfors. 
Måndagen no 13, 16.3.1906

Fotbollsmatchen i Helsingfors. Idrottsföreningen ”Unitas” har beslutit, att i slutet af maj eller i början af juni föranstalta fotbollstäflingar och har redan ett lag från Viborg anmält sig sinnad att deltaga i dessa.

Det är glädjande att ändtligen detta spel funnit väg äfven till hufvudstaden, förr har man väl här sparkat boll, men någon egentlig fotboll har det ej varit. Med intresse motser man därför inom idrottsmannakretsar denna, den första matchen. Som tränare för ”Unitas” lag kommer artisten Chorin att fungera, hvilken i Amerika och England varit med on många matcher. Utom den ofvan-nämnda, kommer äfven en härboende engelsman, som i England psolat fotboll många år, att då och då bistå de tränande med goda råd.

Viborgslaget åter har redan senasta år spelat samman och med framgång täflat, bl. a. med petersburgarna.

Det är att hoppas att denna täflan redan arrangeras i maj, så att äfven den studerande ungdomen kan öfvervara den.

Ei kommentteja: