torstai 27. joulukuuta 2012

Wäkiwaltainen jalkapalloleikki (Uusi Suometar)

Leikki, josta on leikki kaukana.
Uusi Suometar no 88, 18.4.1891

Leikki, josta on leikki kaukana. Englantilaisten suosituimpia leikkejä on jalkapallon potkiminen, mutta seuraawa tilasto osottaa, että tämä leikki on usein hywin waarallista ja rajua raakuuteen saakka. ”Pall Mall Gazette” on suurella huolella koonnut kaikki jalkapallon potkimisesta tapahtuneet tapaturmat, jotka tapahtuiwat syysk. 20 p:stä 1890 maalisk. 21 p:ään 1891, ja joista sanomalehdissä on ollut tieto. Tuolla ajalla on leikissä saanut 20 henkeä surmansa, 11:ltä katkennut käsiwarsi, 10:ltä solisluu, 24:ltä sääri. Yhdeltä halkesi pääkallo, yhdeltä puhkesi silmä, yhdeltä rutistui nenä, kahdelta sormet, j.n.e. Monesta tapaturmasta sitä paitsi ei tietysti ole tullut sanomalehdille tietoa.
---


Urheilun alalta.
Uusi Suometar no 109, 12.5.1895

Urheilun alalta. Lontoosta kirjoitetaan: Jalkapallo-kausi 1894–95 on päättynyt. Kuuden kuukauden peliaika osoittaa kaksikymmentä kuolemantapausta ja useampia satoja kowia loukkauksia. Kuitenkin lienee ainoastaan kymmenes osa todellisista tapaturmista ilmoitettu. Kuoleman tapaukset tulewat enimmäkseen siitä, että pelaajat sattuwat potkaisemaan toisiaan, mutta myös pallon sattumisesta, sydämen halwauksia liiallisesta kiihtymisestä j.n.e. Walitetaan myöskin sitä yhä yltywää tapaa, että riidanratkaisijoita hätyytetään tiilikiwillä, rautasauwoilla y.m., jos he eiwät osaa kaikkien mielisiksi riitaa ratkaista. Usein ottawat katsojatkin osaa tappeluun, jota paikalla olewa poliisi ei woi hillitä. Lontoossa on suuria liikkeitä, joihin otetaan palweluswäkeä wasta sitten kun owat luwanneet olla harjoittamatta jalkapallo-urheilua. Maanantai-aamuna owat pallon pelaajat tawallisesti kaikki käärittyinä ja köytettyinä.
---


Tapaturmia Englannissa.
Uusi Suometar no 48, 27.2.1896

Tapaturmia Englannissa. Wiime wuonna hukkui Englannissa 2,172 henkeä, ajaessaan hewosella menetti henkensä 1,054 ja rautatieonnettomuuksissa kuoli 820. Junain alle joutui 253 ja hewosten ja waunujen alle 372. Näistä numeroista näkyy, että rautatiet owat turwallisempia kuin hewosella ajaminen. Salama tappoi wiime wuoden kuluessa 15 henkeä, auringonpisto 41, 91 henkeä paleltui kuoliaaksi, 16 menetti henkensä jalkapallo- ja 3 krokettipelissä. 2,052 miestä ja 677 naista teki itsemurhan.

Ei kommentteja: