torstai 27. joulukuuta 2012

Sunnuntainen jalkapallo-ottelu (US 22.9.1908)

Urheilun alalta. Sunnuntainen jalkapallo-ottelu.
Uusi Suometar no 218, 22.09.1908

Sunnuntainen jalkapallo-ottelu.

Ottelun Ruotsin ja Suomen jalkapalloliittojen wälillä tyhjiinmentyä kolerapelon tähden, järjesti jalkapalloliitto wiime sunnuntaina kilpailun tai näytöksen jalkapallopelissä ottelua warten kootun joukkueen ja Helsingin Jalkapalloklubin kesken. Yhdistetyn joukkueen paras pelaaja G. W. Easton ei kuitenkaan ollut tätä ottelua warten saapunut tänne Wiipurista, missä hän asuu.

Ottelusta odotettiin jotain erikoista. Jalkapalloklubin joukkueen tiedettiin warmasti olewan mitä parhaimmassa kunnossa koko kesän harjoiteltuaan. Yhdistetyn joukkueen pelaajain nimet taas takasiwat, että tämäkin joukkue on ensiluokkainen. K:lo 2,10 puhalsi erotuomasi J. Blenner pelin alkamaan. Pallo oli alusta alkaen melkein yhtä paljon kummallakin puolella. Yhdistetyn joukkueen ryntääjäketjun, etenkin wasemman siwustan yhteispeli oli hywä. Puolustajat toimittiwat myös tehtäwänsä moitteettomasti. Jalkapalloklubin ryntääjät eiwät paljoa mahtaneet wastapuolueen puolustajia wastaan. Warsinkin heidän oikea siwustansa oli saamaton. Puolustajat ja apupuolustajat sitä wastoin tekiwät mitä tehtäwissä oli yliwoimaa wastaan. Palloklubin maaliwahti oli kuten ennenkin mainio. Ensimäinen puoliaika päättyi yhdistetyn joukkueen woittoon (3–0). Toisen puoliajan kuluessa jalkapalloklubilaiset laimeniwat laimenemistaan ja wastapuolue teki maalin toisensa jälestä. Lopputulos oli: yhdistetty joukkue woitti 11 maalilla 0 wastaan (3–0); (8–0). Liittojoukkueen jäsenet oliwat: Jansson (maaliwahti), Puhakka ja Eerikäinen (puolustajia), Bedman, Wiberg ja Hamara (apupuolustajia) sekä Ollus, Löfgren, Sandsund, Andersson ja Niska (ryntääjiä). Jalkapalloklubin joukkueen muodostiwat: Benkkower[?] (maaliwahti), Willamo ja Soinio (puolustajia), Smal, Wathén ja Toiwonen (apupuolustajia) sekä Tanner, Willamo, Saarikko, Tirkkonen ja Karjalainen (ryntääjiä).

Liittojoukkueen pukuna oli punanen. Suomen waakunan koristama pusero ja mustat polwihousut, Jalkapalloklubin: siniwalkoinen pusero ja mustat housut.

Tästä ottelusta päättäen olisiwat suomalaiset woineet menestyksellisesti otella ruotsalaisten kanssa.

Ei kommentteja: